0سبد خرید
پمپ آب محیطی چیست؟

هر چند شنیدن نام پمپ ها اولین مفهومی را که به ذهن وارد می کند بالا بردن فشار آب می باشد اما با اندکی جستجو و یافتن این موضوع که تعداد پمپ های آب در انواع متفاوتی به تولید می رسند می توان نسبت به شناخت بهتر آن ها اقدام کرد. پمپ هایی که با عنوان پمپ آب محیطی شناخته می شوند دارای ویژگی ها و کاربرد ها خاصی می باشند. برای شناخت بهتر این نوع از پمپ ها با نیکاسان همراه باشید.

نحوه کارکرد پمپ آبی محیطی

پمپ های آبی در دو نوع متفاوت سانتریفیوژی و جابه جایی به تولید عمده می رسند. پمپ های آبی محیطی را می توان حد واسطی بین این دو دانست. این نوع از پمپ ها زمانی که در کاربرد های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند می توانند از طریق کانال های محیطی به پمپاژ سیال اقدام نمایند. به دلیل وجود این کانال محیطی نام این نوع از پمپ ها را پمپ های محیطی می نامند.
نحوه عملکرد این نوع از پمپ ها را می توان شبیه به نوعی از پمپ ها مانند پمپ های جبران کننده حجمی دانست. در شروع عملکرد پمپ های محیطی، مکش توسط کانال به درون فلنچ انجام می شود در مرحله ی بعد این کانال به یک کانال حلقه ای متصل می شود. کانال حلقه ای شامل یک پروانه محیطی می باشد. پروانه محیطی می تواند عمل چرخاندن و انتقال سیال به طور گریز از مرکز می باشد. انرژی جنبشی از طریق تیغه های پروانه به سیال ارسال می شود.

نحوه کار پمپ آبی محیطی

تفاوت کانال های جانبی و پمپ های محیطی

کانال های جانبی و پمپ های محیطی دارای عملکردی مشابه هم می باشند. این پمپ ها دارای تفاوت های با پمپ های سانتریفیوژی می باشند. در پمپ های محیطی و کانال های جانبی اگر شدت جریان مایع تا حدی پایین باشد، منحنی های این پمپ ها صاف نخواهند شد. این منحنی ها خطوطی هستند که دارای بیشترین راس در جریان و ارتفاع کم می باشند. پمپ های محیطی و کانال های جانبی برای کاربرد های متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرند. در این نوع از پمپ ها، گازها خواهند توانست در مایعات و حتی یاتاقان به مسیر خود ادامه دهند.
پمپ های محیطی برای سیالاتی استفاده می شوند که دارای ویسکوزیته پایینی هستند چرا که در این صورت تلورانس بین توربین و بدنه به مقدار کمی است. با استفاده از پمپ های محیطی می توان سیالاتی که تا 25 درصد گاز دارند را به حرمت دراورد. پمپ های محیطی قبل از شروع به کار باید از مایع پر شوند. بعد از این مرحله و بعد از راه اندازی پمپ ها به صورت خودکار پر خواهند شد.

ویژگی های پمپ محیطی

ویژگی های پمپ های محیطی به شرح زیر میباشد: 

  •  پمپ های محیطی توانایی به حرکت درآوردن مایعاتی که تا 20 درصد گاز می باشند را دارند.
  • محفظه پمپ محیطی در صورت خشک شدن پر از مایع خواهد ماند. به همین دلیل این پمپ ها شرایط کار کردن در شرایط خشک را دارند. پمپ های سانتریفیوژی فاقد این ویژگی می باشند.
  •  در پمپ های محیطی امکان کار ایمپلر در جهت مخالف وجود خواهد داشت.